Referenciaanyagok változatai

Referenciaanyagok felhasználása az optikai emissziós spektrometria területén

A CRM vagy RM minták szinte elengedhetetlen kellékei a spektrométeres vizsgálatnak. Több fémipari gyártó, megmunkáló és kereskedő vállalatnál nagy költségekbe és hosszadalmas eljárásokba kerül egy-egy reklamációs ügy, melyben az egyik partner kifogásolja a beszállított anyagminőséget. Sokszor kapunk ilyen okokból kiinduló megkeresést, a sorozatos ehhez hasonló ügyeket szeretné ügyfelünk rövidre zárni. Ehhez nyilvánvalóan szükség van egy ötvözetvizsgáló spektrométerre, de ez nem mindig elég. Szükségünk lesz egy olyan hitelesített összetételű vizsgálati anyagra is, ami a megreklamált anyagminőséghez hasonló. Amennyiben a spektrométerünk a hitelesített CRM mintát a tanúsított összetételnek megfelelő ötvözetnek méri, abban az esetben kijelenthetjük, hogy a spektrométerünk mérési eredményei is hitelesek, és ezzel könnyen nyert ügyünk lehet a nem megfelelő anyagot beszállítóval szemben, mivel az eredmények azonnal kézzelfoghatóak és bizonyító erejűek.

 

Referenciaanyag katalógusainkat itt tekintheti meg:

 

Öntöttvas katalógus

 

Referenciaanyagokról általában:

A fémiparban használt referenciaanyagok megjelenésük szerint lehetnek por, forgács és tömb formájúak. Ipari keretek között előforduló spektrométeres vizsgálhatóságukat tekintve eltérnek, hiszen az öntödei nagy pontosságú, laboratóriumi elemzési igényeknek megfelelő optikai emissziós spektrométereken általában a tömb formájú anyagok vizsgálhatóak. A por és forgács alakú anyagok röntgenfluoreszcens spektrométerrel, vagy egyéb elgőzölögtetéses módon vizsgálhatóak.

A referenciaanyagok összetételének hitelesítését különböző intézetek (CKD, IPT, stb.) végzik az ISO Guide 35 szabvány szerint. A hitelesítés folyamatán belül az adott mintát megfelelő számú (kb. 7-10) akkreditált laboratórium megvizsgálja elemenként esetleg eltérő technológiákkal. Mivel az anyagvizsgálatnak ezen területén a mérési eredmények között nagyobb lehet a szórás, mint a méréstechnika általánosabb területein, ezért a laboratóriumok által kiállított jegyzőkönyvi eredmények csupán átlag értékei az általuk elvégzett több, akár 8-10 mérésnek. Az anyagminőségek hitelesítésével foglalkozó intézet összesíti az anyagról kapott adatokat, majd ebből megállapítja és tanúsítja az adott anyag hitelesített összetételét és annak bizonytalanságát.

 

Terminológiák

Referenciaanyag, CRM és RM fogalmak meghatározása ISO REMCO szerint (ISOCommittee on Reference Materials):

RM - Referenciaanyag: Anyag, mely megfelelően homogén és stabil egy vagy több meghatározott tulajdonság tekintetében, mely tulajdonságok megállapításának célja, hogy az anyag megfelelő legyen egy bizonyos típusú felhasználáshoz egy adott mérési eljárásban.

CRM - Hitelesített Referenciaanyag: Olyan referenciaanyag melynek egy vagy több jellemző értéke metrológiailag érvényes eljárásokkal jellemzett és olyan tanúsítvánnyal ellátott, mely kijelenti a meghatározott tulajdonságokhoz tartozó értékeket, azokhoz kapcsolódó bizonytalanságokat, és tanúsítja a metrológiai nyomonkövethetőséget.

SUS - Beállítási minták: Minimális inhomogenitással rendelkező anyagok, melyek analitikai berendezések ellenőrzésére, vagy azok vizsgálati jeleinek szabályozására használatosak. Ezek az anyagok az adott spektrométerben a CRM-el és RM-el történt kalibrálási folyamat alatt kaptak hozzárendelt értékeket, ezen kívül mellékelten rendelkeznek irányadó értékekkel is, melyek nem hitelesített, pontos értékek. Ezen minták általában "rekalibrációs próbák", "standardizációs próbák" vagy "ellenőrző minták"-ként vannak jelen az ipari köznyelvben.

 

Ellenőrző minták: Olyan válogatott RM minták, melyek rendszerint egyeznek a gyakran előforduló ötvözetminőségekkel. Ezen minták kellőképpen jól bevizsgáltak a meglévő spektrométeren szándékolt felhasználáshoz és statisztika készítésének céljából használatosak minőségbiztosítás keretén belül, a kalibráció és a rekalibráció ellenőrzésére.

 

 

VektorosGrimasLogo-yellow

Elérhetőségek

Irodai cím:
1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Telefonszám:
+36 1 420-5883

Email:
info@grimas.hu

Nyitvatartás:
Hétköznap: 7:30 - 16:00

Kérjük fogadja el az Adatkezelési tájékoztatót

Copyright 2019 | GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft. ©  Minden jog fenntartva.